Ở Viên Minh, chúng tôi tâm niệm sức khỏe lâu dài của bệnh nhân là điều đáng trân trọng nhất. Mọi phương pháp chữa bệnh của Viên Minh, bên cạnh việc giúp loại bỏ hết các triệu chứng bệnh hiện tại, thì phải luôn đề cao việc hình thành 1 sức khỏe, sức đề kháng lâu dài của bệnh nhân.