Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn + Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Bác sỹ chuyên khoa I
Hoạt động chuyên ngành + 1979 – 1987: Tiểu đoàn trưởng, Quân y sơ đòan 327
+ 1987 – 2001: Công tác tại Sở Y tế Lạng Sơn
+ 2001 – 2011: Chuyên viên chính sở Y tế Hà Nội
+ Hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Khen thưởng
+ Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng II
+ Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng I
+ Bằng khen của Bộ y tế
Nghiên cứu chuyên sâu + Các vấn đề ngoại khoa

 

THÀNH TỰU CHUYÊN MÔN

TƯ VẤN CỦA BÁC SĨ